Geri name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=42" id="ctl00">

Direksiyon sınav sorumlusu olmak için yeni şartlar

120 saatlik eğitimden geçmeyenler direksiyon sınav sorumlusu olamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları ve direksiyon eğitimi yönetmelik ve yönergesinde yeni düzenlemeye gitti. Değişiklikten önce direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında görev alan personelin büyük çoğunluğu 30 saatlik eğitimden geçerek direksiyon sınavlarında görev alıyordu. Değişen yönetmelik ve yönergeye göre, yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istendiğinden, sınav sorumluları 120 saatlik eğitimden geçirilecek, sınavlarda görev alabilecek. Sınav yapılacak il ve ilçelerde, 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısının yeterli olması halinde 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ile İlgili Açıklamalar' başlıklı bir yazı gönderdi.

Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu'nda görev alan personelin büyük çoğunluğunun, daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek 'Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi' alanlardan oluştuğu ifade edilen yazıda, yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istenildiği vurgulandı. Yeni uygulamalar kapsamında 'Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi' olan bütün sınav sorumlularının halk eğitim merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, "Bu kurslar en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınav sorumlusu görevlendirmeleri yapılırken, öncelikle 120 saatlik eğitim sonucu belge alan kişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde, 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısının yeterli olması halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecektir." denildi.

Söz konusu yazı doğrultusunda; 120 saatlik Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi verilmek üzere, halk eğitim merkezleri vasıtasıyla kurs açılması ve en geç 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonuna kadar açılan kursların tamamlanması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nin 29 Mayıs 2013 tarihli ve 28662 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedilen yazıda, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi'nin ise 10 Haziran 2013 tarihinde uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

"BAZI BÖLGELERDE SINAV GÜZERGAHLARININ İSTENEN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda başkan veya üye olarak görev alacakların; yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış 'B' sınıfı sürücü belgesine 'Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi'ne sahip olmaları gerektiği vurgulanan yazıda, Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi olmayanlara kanun gereği kesinlikle bu sınavlarda görev verilmeyeceği ifade edildi. Bazı il ve ilçelerin sınav güzergahlarının yönetmelik ve yönergede istenen şartları taşımadığının tespit edildiğine değinilen yazıda, "Sınav güzergahları şartlara uymayan il-ilçelerin direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonları, yeni sınav güzergahlarını belirleyerek uygulamaya koymak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca, sınav güzergahları il/ilçelerde tek güzergah olarak belirlenecek." denildi.

Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyerlerden sınav giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgelerinden bir tanesinin isteneceği vurgulanan yazıda, "Yalnız asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmaları sağlanacaktır. Yönetmeliğin 17'nci maddesi gereği direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının ön iki kapısına ve ön kaputuna kurumun adı ve telefon numarası yazılacaktır. Söz konusu yazılar sabit olup, sökülüp takılacak özellikte olmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Ayrıca, direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının üst kısmında mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında 'Sürücü Adayı' ifadesi bulunan fosforlu veya ışıklı levha bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

PLATFORMDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR 30 DAKİKA AKAN TRAFİKTE ARAÇ KULLANACAK

A1, A2 ve H (motosiklet) sınavları yönetmelikte belirtilen krokiye göre düzenlenen alanda ve platformda başlatılacağına değinilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Burada başarılı olan adaylara, akan trafikte 30 dakikalık sınav süresi tamamlattırılacak olup, eğitim ve sınavda sadece iki tekerlekli, manuel vitesli motosiklet kullandırılacak. Bütün C, D ve E sertifika sınıfı direksiyon eğitimi dersi ve sınav araçlarında da değerlendirmenin yapılabilmesi için emniyet kemerinin bulunması zorunludur. Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca; direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerine, Bakanlık temsilcisine ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personele farklı renklerde tanıtıcı kimlik kartı hazırlanarak sınav süresince takmaları sağlanacaktır."

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personelin büyük çoğunluğu, daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek 'Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi' alanlardan oluştuğu vurgulanan yazıda, "Yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istendiğinden 'Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi' olan bütün sınav sorumlularının halk eğitim merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kurslar, en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınav sorumlusu görevlendirmeleri yapılırken, öncelikle 120 saatlik eğitim sonucunda belge alan kişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısı yeterli olması halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecek." denildi.